Om Oss

Oslo Skibsmeglerforening

“Setter standarder og støtter skipsfarten siden 1899.”

Oslo Skibsmeglerforening ble stiftet i 1899. Foreningen har til formål å knytte Oslo Skipsmeglere sammen til ivaretagelse av felles interesser. Som medlemmer kan opptas både firmamedlemmer og personlige medlemmer.

Oslo Skibsmeglerforening er tilsluttet Norsk Skipsmeglerforbund. Foreningens firmamedlemmer må også være medlemmer av Norsk Skipsmeglerforbund.
Formann i foreningen: Pål Bjørnestad, Inge Steensland AS – Email: pab@steensland.com
Sekretær i foreningen: Stein-Georg Evensen – Email: sg.evens@online.no – mob 92224100

Historie og lover i Oslo Skibsmeglerforening

Oslo Skibsmeglerforening stiftet 1899 – foreningen vokste frem som et resultat av at Oslo var sentral når det gjaldt befraktning og megling av skip og laster allerede fra seilskute tiden. Utover 1900 tallet vokste antall medlemmer, foreningen etablerte seg som en sterk og uavhengig sammenslutning for Oslos meglerstand.
 

Historie:

Stein-Georg Evensen – Sekretæren i Oslo Skibsmeglerforening har fortsatt noen eksemplarer av jubileumsboken for Oslo Skibsmeglerforenings 100 års-jubileum til salgs for kr 400.
Ta kontakt på email: sg.evens@online.no eller mobil 92224100 hvis noen ønsker å skaffe seg et eksemplar av denne flotte og informative boken om foreningens historie etc.

Share this page

Søk etter medlemmer

Finn medlemmer av Oslo Skibsmeglerforening.

SØK

Tilbakemelding