Medlemsnytt

Posted March 7, 2019No comments | Møter

Generalforsamling Oslo Skibsmeglerforening 28. Mars 2019

Generalforsamling Oslo Skibsmeglerforening torsdag 28. Mars kl. 18:30
sted Rådhusgaten 25. 7. etg. Norges Rederiforbund.

Ordinær Generalforsamling avholdes torsdag den 28. mars 2019 kl. 18.30 i Norges Rederiforbunds lokaler i Rådhusgaten 25. 7. etasje.

Dagsorden, samt årsberetning og regnskap, blir sendt ut senere. Kveldens foredragsholder:

Christian V. Christensen – DS Norden
Christian V. Christensen leder DS Norden’s tørrbulk avdeling. Norden er en av verdens største tørrbulk operatører med omlag 290 skip fra Handy til Kamsarmax World Wide.
Christensen startet sin karriere i MAERSK hvor han arbeidet i 10 år før han begynte i Western Bulk der han ble værende i 16 år bla som Head of Atlantic.

Han begynte hos Norden for 2 år siden hvor han arbeider som «Head of Dry Cargo Department». Christian vil holde en presentasjon om Nordens bruk av «big data» i forbindelse med deres trading business og ønsker å invitere til en aktiv Q&A

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å invitere med seg kolleger/kunder etc. til foredrag/middag etter generalforsamlingen.

Bindende påmelding innen torsdag 21. mars til Skipsmeglernes Servicekontor v/ Julie Sara pr e-mail: mail@shipbroker.no eller pr telefon 934 95 668 / 22330200.

Betaling – kr. 800,- per medlem og kr. 900,- for gjester bes overført senest torsdag 21.mars til: Oslo Skibsmeglerforening
Rådhusgaten 25. 0124 Oslo
Danske Bank Kto. nr.: 8601 87 98982

Klikk her for å registrere deg for vårt seminar eller møte. (deltager.no)

Share this page

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *